• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 1 Οκτωβρίου 2018, 23:39

    Άρθρο 5 παρ. 5 Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δημιουργείται το εξής παράλογο. Φοιτητής που χρωστά 1 μάθημα από το χειμερινό εξάμηνο θα πρέπει να περιμένει το λιγότερο 1 εξάμηνο μόνο για να ενταχθεί στο νέο πανεπιστήμιο. Φοιτητής που χρωστά 1 μάθημα από το εαρινό εξάμηνο θα πρέπει να περιμένει το λιγότερο 1 έτος μόνο για να ενταχθεί στο νέο πανεπιστήμιο. Η αναμονή αυτή μόνο για την ένταξη του φοιτητή στο νέο πανεπιστήμιο δεν έχει να προσφέρει τίποτα, ειδικά αν συνυπολογίσουμε και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την περάτωση των νέων μαθημάτων που θα προστεθούν. Μπορεί να σκεφτεί κανείς, ότι ακόμα και για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνεται δυνατότητα σε τελειόφοιτους που χρωστούν λίγα μαθήματα να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις. Ως εκ τούτω προτείνεται η αλλαγή του άρθρου 5 παρ. 5 ως εξής: «Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους σε ποσοστό 90%, έχουν τη δυνατότητα, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα ώστε ο χρόνος αναμονής να εξαλειφθεί και παράλληλα με τα 1-2 μαθήματα που απομένουν, να αρχίσει και τα επιπλέον μαθήματα του νέου πανεπιστημίου.