• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Αντωνίου' | 2 Οκτωβρίου 2018, 12:17

    Με ποιον τρόπο θα υπάρξει η δυνατότητα να ενταχθούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι ήδη πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.? Προτεινόμενες λύσεις: 1)Αίτηση στη γραμματεία του οικείου Τμήματος που να ζητούν να ενταχθούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 2)Κατατακτήριες εξετάσεις και ένταξη τους στο 5ο εξάμηνο σπουδών.