• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ' | 2 Οκτωβρίου 2018, 18:06

    Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 «Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές». Παρακαλώ αυτό στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο να αλλαχτεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τμήματα με ΠΜΣ τα οποία ξεκινούν κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου. Για παράδειγμα το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ έχει πρόσφατα επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών (MSc in Energy and Automation Systems)», ο νέος κύκλος του οποίου θα λειτουργήσει με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, δηλαδή μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2019.