• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Καραμπάτσης' | 4 Οκτωβρίου 2018, 00:22

    Η συνεχής φτωχοποίηση των πολυτέκνων έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας μακριά από το σπίτι μας. Ζητούμε την άμεση επαναφορά του μέτρου των μετεγγραφών των παιδιών των πολυτέκνων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ή τουλάχιστον οι πολύτεκνοι να παίρνουν 6 μόρια. Ο,τιδήποτε άλλο είναι ΑΔΙΚΟ! Όπως άριστα γνωρίζετε το δημογραφικό πρόβλημα έχει καταστεί για τη χώρα μας το υπ΄ αριθμ. 1 Εθνικό πρόβλημα και απειλεί με αφανισμό τον τόπο μας, αφού τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι υπερτερούν σταθερά των γεννήσεων. Επίσης, ας μη λησμονούμε ότι: 1) Το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι «οι πολύτεκνες οικογένειες… δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του Κράτους». Με τη διάταξη αυτή, η θέσπιση της οποίας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας (βλ. Πρακτικά Βουλής επί του Συντάγματος Συνεδρίαση ΟΘ’/26-4-1975, σελ. 479, 486), παρέχεται μεν, κατ’ αρχή, υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων φροντίδας υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών, εξυπακούεται, όμως, ταυτοχρόνως στοιχειώδης απαγορευτικός κανόνας, δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη, σύμφωνα προς τον οποίο δεν είναι συνταγματικώς ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχόμενης στους πολύτεκνους ειδικής φροντίδας, άνευ αποχρώντος λόγου, στα πλαίσια της αυτής σχέσεως (βλ. ΣτΕ 2773, 2778, 2781/1991). Εν όψει δε της αδιαστίκτου διατυπώσεως της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως αλλά και του προαναφερθέντος σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και λόγο γενικότερου δημοσίου συμφέροντος (βλ. ΣτΕ 2773/1991), δεν είναι, επίσης, συνταγματικώς ανεκτές, ρυθμίσεις με τις οποίες ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής κρατικής φροντίδας, αφού έτσι αναιρείται, ως προς αυτές, η αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών επιβαλλομένη από το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους (βλ. έτσι ΣτΕ 1095/2001, Αρμ 2001, σ. 1081 = ΔΔΙΚΗ 2002, σ. 84 = ΕΔΚΑ 2001, σ. 346 = ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2001, σ. 1242 = Αρχ Ν 2003, σ. 287). 2) Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, εν όψει του γεγονότος ότι η κατάσταση της υπογεννητικότητας στη χώρα μας έχει γίνει εφιαλτική και είναι άμεσος ο κίνδυνος να μεταβληθούμε σε μία κοινωνία γερόντων στο άρθρο 21 του Συντάγματος προτάθηκε και η παρ. 5 σύμφωνα με την οποία «ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους». Προ ολίγων ετών το δημογραφικό χαρακτηριζόταν ως μία βραδυφλεγής βόμβα που βρισκόταν στα θεμέλια του Έθνους μας. Σήμερα όμως μετά την επιδείνωση όλων των δημογραφικών δεικτών παρομοιάζεται λίαν προσφυώς από τους δημογράφους και τους ασχολούμενους με το ζήτημα αυτό ως «απασφαλισμένη χειροβομβίδα». Σύμφωνα με το δημοσίευμα «Το δημογραφικό πρόβλημα απειλεί σοβαρά την ελληνική κοινωνία - Αυξάνεται δραματικά η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα» της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» (25/04/2018): «...Ραγδαία είναι η μείωση των γεννήσεων σε όλες τις περιοχές της χώρας: -23% στη Θεσσαλία, -21% στην Κρήτη, -16% στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, -24% στη Στερεά Ελλάδα...». Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έχει μειωθεί σε 8 εκατ.!!! Επομένως ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΕ κ. Βουλευτές (και όλοι εσείς οι συναρμόδιοι) που στο θέμα των μετεγγραφών αφήνετε τα παιδιά των πολυτέκνων στην άκρη, σφαγιάζοντας έτσι τις πολυτεκνικές οικογένειες. Η Ιστορία θα σας καταγράψει με τα πιο μελανά γράμματα.