• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Δημητρίου' | 4 Οκτωβρίου 2018, 12:51

    Οι σπουδές στη Φιλοσοφία δεν έχουν συνάφεια με τις σπουδές στη Ψυχολογία, σε όλα τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό προσφέρονται από διακριτά τμήματα. Επιπλέον, δεν είναι εμφανές πως η Παιδαγωγική κατεύθυνση συμπληρώνε τα δύο παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Ορισμένοι παλαιότεροι φοιτητές απαιτούν να εισαχθούν σε τμήμα Ψυχολογίας. Εάν όμως αυτός ήταν ο σκοπός τους γιατί επέλεξαν να σπουδάσουν 4 χρόνια σε ένα Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, δηλαδή ένα τμήμα που δεν ήταν καθαρό τμήμα Ψυχολογίας; Δεν είναι αξιοκρατική η απαίτηση να αποφοιτούν ως ψυχολόγοι επειδή παρακολούθησαν μερικά μαθήματα στην κατεύθυνση ενός τμήματος, που κακώς δομήθηκε με τόσο ετερόκλητα αντικείμενα σπουδών. Αν δεν είχε κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο θα αποφοιτούσαν ψυχολόγοι από το τμήμα ΦΠΨ; Αν κάποιος δεν πέτυχε την εισαγωγή του σε ένα τμήμα Ψυχολογίας σε προηγούμενες πανελλαδικές εξετάσεις μπορεί να ξαναπροσπαθήσει, δεν μπορεί να απαιτεί να ευνοηθεί από μια τυχαία νομοθετική ρύθμιση. Χρειάζεται ένα ξεχωριστό τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης για τέσσερα έτη σπουδών; Θα ήταν καλύτερο να ενταχθεί ως διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μεταξύ τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών ή και άλλων πανεπιστημίων (Παιδαγωγικά τμήματα, Τμήματα Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας κ.α.).