• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΚΠΑ' | 4 Οκτωβρίου 2018, 13:07

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2018, με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα για το Σχέδιο Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα για να συζητήσει το άρθρο 12, το οποίο αφορά στην «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ». Η Κοσμητεία συμφωνεί με την ιδέα της μετεξέλιξης του Τμήματος σε δύο νέα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τα οποία θα προκύψουν από τους τομείς Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, καθώς και της ενοποίησης του Τομέα Ψυχολογίας με το υπάρχον Τμήμα Ψυχολογίας, σύμφωνα με τις διαδοχικές αποφάσεις του ιδίου του Τμήματος, της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ. Η Κοσμητεία, με βάση το κείμενο του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου, κρίνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η προτεινόμενη ονομασία του ενός εκ των δύο νέων Τμημάτων ως «Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων», αντί της προταθείσης από τα ως άνω συλλογικά όργανα «Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές». Το όνομα αυτό δεν ανταποκρίνεται στα γνωστικά αντικείμενα των υπηρετούντων μελών του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ., το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών καθώς και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και προοπτικές απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου. Επιπλέον, δυσχεραίνει την παροχή των παιδαγωγικών μαθημάτων από το υπό δημιουργία Τμήμα στους φοιτητές όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής για την διασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των Τμημάτων. Η Κοσμητεία είναι πρόθυμη να συζητήσει με το Υπουργείο προκειμένου να εξευρεθεί λύση για την ονομασία του νέου Τμήματος, η οποία θα πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Τέλος, η Κοσμητεία καλεί το Υπουργείο να λάβει υπόψη συνολικά τις προτάσεις των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων και, βάσει αυτών, να προχωρήσει στην τελική νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Η Κοσμήτωρ Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου