• Σχόλιο του χρήστη 'Νεκτάριος' | 4 Οκτωβρίου 2018, 14:56

    Είμαι φοιτητής στην κατεύθυνση ψυχολογίας του τμήματος Φ.Π.Ψ., εισαχθείς την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016. Αν και είμαι υπέρ αυτής της μετεξέλιξης του τμήματος, η διαδικασία όπως έχει διατυπωθεί από το υπουργείο δεν συμπεριλαμβάνει τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το 2015 και νωρίτερα. Θεωρώ δίκαιο να δοθεί η δυνατότητα επιλογής των νέων τμημάτων και στους φοιτητές που εισήλθαν στο τμήμα τις ακαδημαϊκές χρονιές 2014-15 και 2015-16 στα πλαίσια του ν+2έτη σπουδών. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές που θα έχουν συμπληρώσει τα υποχρεωτικά 4 έτη του τμήματος Φ.Π.Ψ. την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 αλλά κατέχουν την φοιτητική ιδιότητα στο πλαίσιο του ν+2έτη θα μπορούν να λάβουν και εκείνοι το νέο πτυχίο από το εκάστοτε τμήμα που θα δημιουργηθεί από την κατεύθυνση της οποίας ήταν μέλος ο καθένας. Επομένως φοιτητές της κατεύθυνσης ψυχολογίας Φ.Π.Ψ. εισαχθέντες το 2015 ή και 2014 θα έχουν την δυνατότητα επιλογής να λάβουν πτυχίο του τμήματος Ψυχολογίας εξεταζόμενοι στα περαιτέρω μαθήματα ψυχολογίας που απαιτούνται. Το ίδιο προτείνω να συμβαίνει με τους φοιτητές των άλλων δύο κατευθύνσεων. Θεωρώ λάθος την απόκτηση πτυχίου Φ.Π.Ψ. από την στιγμή που το τμήμα θα πάψει να λειτουργεί μετά από κάποια χρόνια. Είναι δικαίωμα του κάθε φοιτητή Φ.Π.Ψ. να λάβει το πτυχίο του τμήματος του αυτούσιο αλλά οφείλει το υπουργείο Παιδείας να δώσει στους φοιτητές και το δικαίωμα να λάβουν το πτυχίο των νέων τμημάτων.