• Σχόλιο του χρήστη 'Μάνος' | 4 Οκτωβρίου 2018, 15:59

    Ο νόμος 4521"ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις , στο άρθρο 5 όριζε:"οι εγγεγραμμένοι φοιτητές,ήτοι όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου ,των Τμημάτων των συγχωνευόμενων ΤΕΙ εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ..." Στις 2 /3/2018 το ΥΠΕΠΘ είχε μια εντελώς άλλη λογική. Το άρθρο 12 παρ.11και 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αποκλείει φοιτητές με έτη εισαγωγής2014-2015 και 2015-2016,οι οποίοι είναι ενεργοί φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το ν+2 χρόνο φοίτησής τους. Ας επανεξετάσει το Υπουργείο το θέμα ,γιατί αφορά φοιτητές στην ίδια Σχολή και στην ίδια βαθμίδα . Δεν εναι δυνατόν οι φοιτητές αυτοί να λάβουν πτυχίο χωρίς αντίκρυσμα ,από ένα Τμήμα καταργημένο ,με μια αβασάνιστη και αυθαίρετη διάκριση όπως είναι το έτος εισαγωγής. Αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας.