• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννα' | 4 Οκτωβρίου 2018, 16:11

    Τα άτομα τα οποία είναι εκτός του τμήματος Φ.Π.Ψ. θα ήταν καλύτερο να μην εκφράζουν την αποψή τους με τέτοια άνεση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, εφόσον δεν γνωρίζουν με ακρίβεια το τι συμβαίνει μέσα στο τμήμα και τι ενημερώσεις έχουν οι ίδιοι οι φοιτητές. Ως φοιτήτρια του τμήματος, διαβάζοντας κάποια από τα παρακάτω σχόλια είδα να γίνεται αναφορά σε "μη αξιοκρατικη απαίτησή μας να αποφοιτήσουμε ως ψυχολόγοι". Ας σκεφτεί η δημιουργός του παρακάτω σχολίου ότι όταν οι φοιτητές έχουν επίσημη ανακοίνωση από καθηγητές και από την ίδια την Πρόεδρο(εφόσον η απόφαση είχε ψηφιστεί από τη Συνέλευση, την Κοσμητεία και τη Σύγκλητο) μέσα σε ένα ολόκληρο αμφιθέατρο και μπροστά και σε άλλον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να επιβεβαιώσει όσα ισχυριζόμαστε, ότι είναι σίγουρο ότι θα αλλάξουμε τμήμα και ότι μπορούμε να μη δώσουμε καν στην εξεταστική όσα μαθήματα δεν συσχετίζονται με το τμήμα της επιλογής μας δεν πρόκειται για μια απλώς ῾῾μη αξιοκρατική απαίτηση῾῾, και προφανώς είναι κάτι που δεν σχετίζεται καν με την επιλογή μας ως μαθητές για το τμήμα του Φ.Π.Ψ. Θα ήθελα πολύ να ξέρω ποια θα ήταν η δική σας αντίδραση αν μαθαίνατε ότι το τμήμα σας κλείνει τη στιγμή που εσείς θα έπρεπε παρόλα αυτά να φοιτήσετε έναν ακόμα χρόνο ενώ ξέρατε πολύ καιρό πριν ότι θα ληφθεί μέριμνα και τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να μη βρεθείτε ῾῾μετέωροι῾῾ . Δυστυχώς,διακρίνω ότι υπάρχει έλλειψη ενσυναίσθησης καθώς δε μπορείτε να κατανοήσετε πώς είναι να μην αναγνωρίζονται οι κόποι τόσο οι δικοί μας όσο και των οικογενειών μας και να βρισκόμαστε ξεκρέμαστοι από τη στιγμή που άλλα μας τάζουν και άλλα προκύπτουν.