• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Πετρέλλης, αναπλ. καθ. ΤΕΙ Θεσσαλίας' | 4 Οκτωβρίου 2018, 20:39

    Θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις στις ειδικότερες ανησυχίες των φοιτητών των ΤΕΙ σχετικά με τις αντιστοιχίσεις παλιών-νέων τμημάτων και τη διαδικασία απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου από τα νέα τμήματα. Εντούτοις, είναι αδικαιολόγητος ο φόβος των φοιτητών των ΤΕΙ ότι έχουν να χάσουν κάτι από τη συγχώνευση: - Τους δίνεται η δυνατότητα να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε πανεπιστημιακό τίτλο παρακολουθώντας κάποια επιπλέον μαθήματα δεδομένου ότι ξεκίνησαν από κάποιο τμήμα με σχετικά εύκολη πρόσβαση - Αν διαπιστώσουν ότι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τον κύκλο των επί πλέον μαθημάτων μπορούν να αρκεστούν στο πτυχίο του τμήματος ΤΕΙ στο οποίο εισήχθησαν - Δεν προκύπτει από πουθενά ότι χάνουν τα όποια επαγγελματικά τους δικαιώματα αν κλείσει το τμήμα από το οποίο αποφοίτησαν (αναλογιστείτε αν υποβιβάστηκαν οι παλιοί απόφοιτοι Μικρού Πολυτεχνείου, 2ετούς Παιδαγωγικής ακαδημίας και Οδοντιατρικής όταν τα τμήματα αυτά μετεξελίχθηκαν στα αντίστοιχα σημερινά). Αντίθετα θα μπορούν να διαφημίζουν ότι αποφοίτησαν από ένα τεχνολογικό ίδρυμα που αναβαθμίστηκε σε πανεπιστήμιο