• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Κατσίκας' | 5 Οκτωβρίου 2018, 01:16

    Το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να ικανοποιεί όλα τα βασικά αιτήματα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτή είναι η καλύτερη βάση για ένα μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.