• Σχόλιο του χρήστη 'Χήστος Ρ.' | 5 Οκτωβρίου 2018, 06:28

    Για την απόδοση δικαιοσύνης, επιβάλλεται να συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου και όσοι εισήχθηκαν κατά το έτος 2015-2016 διότι λάβαμε διαβεβαίωση από την κ. Πρόεδρο του τμήματος. Μάλιστα μετά από δική της προτροπή προς τους φοιτητές του της κατεύθυνσης ψυχολογίας δεν δόθηκαν στην εξεταστική τα μαθήματα των άλλων κατευθύσεων. Ζητάμε και οι νυν 4ετείς ως ενεργοί φοιτητές να ενταχθούμε στον παρόντα νόμο. Διατηρούμε τη φοιτητική μας ταυτότητα και ιδιότητα και ζητάμε το αυτονόητο, την ίση μεταχείριση.xristosrokos@hotmail.com