• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζιδης' | 5 Οκτωβρίου 2018, 11:23

    Η ίδρυση Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι μια ορθή κίνηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εκπαίδευση των ενηλίκων αποτελεί εξειδίκευση επιστημόνων που έχουν ήδη τίτλο σπουδών σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Ωστόσο, αν δεν κάνω λάθος, ένα Τμήμα δεν πρέπει υποχρεωτικά να δίνει προπτυχιακόύς τίτλους. Τα μέλη του είναι δυνατόν να εξυπηρετούν τα άλλα τμήματα της ίδιας Σχολής με προπτυχιακά μαθήματα στο πεδίο τους (δηλαδή στην εκπαίδευση ενηλίκων) εμπλουτίζοντας έτσι άλλα επιστημονικά πεδία και από την άλλη να οργανώνουν ισχυρά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αλλά η δημιουργία ενός συγκροτημένου Τμήματος θα ενισχύσει την έρευνα στο πεδίο. Νομίζω ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση η απόφαση.