• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Π.' | 5 Οκτωβρίου 2018, 14:21

    Παρακαλούμε όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους αλλά και τον ίδιο τον κύριο Υπουργό προσωπικά, να συμπεριλάβει στον νέο νόμο κι εμάς που πετύχαμε την εισαγωγή μας στο ΦΠΨ ΕΚΠΑ το 2015. Διατηρούμε τη φοιτητική μας ιδιότητα, είμαστε ενεργοί φοιτητές και απλώς ζητάμε το δίκαιο και το αυτονόητο, αυτό της ίσης αντιμετώπισης με τους λοιπούς ενεργούς φοιτητές του τμήματος. Αναμένουμε θετική έκβαση. Ευχαριστώ!