• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ' | 5 Οκτωβρίου 2018, 17:29

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 12/2018 από 4/10/2018. Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο ( Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς), στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 μ. μ , συνήλθε σε Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13213/2-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη, δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 5. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 6. ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 8. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 9. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 13. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 16. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18. ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Ψαθάς και η δημοτική υπάλληλος Τζαβάρα Ευαγγελία, για την τήρηση των πρακτικών. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης το Συμβούλιο , ομόφωνα , αποφάσισε για το έκτακτο και κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω των προθεσμιών που έχουν τεθεί από του Υπουργείο Παιδείας, έρευνας και Τεχνολογίας για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για την συζήτηση του σχεδίου νόμου ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 139/2018 «Συζήτηση για το σχέδιο νόμου ΄΄ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις ΄΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε ότι μετά από μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια καταφέραμε να υπάρχουν αρχικά 7 Πανεπιστημιακά Τμήματα στο ΕΚΠΑ στο σχέδιο νόμου ΄΄ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις ΄΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» που είναι τα παρακάτω: Α) Αεροδιαστημικής επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Β) Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Γ) Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Δ) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας. Ε) Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας. ΣΤ) Διατροφής και Διαιτολογίας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας. Ζ) Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας. Η) Γενικό Τμήμα Στη συνέχεια ανέφερε ότι αναγνωρίστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή μας και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε και να το εκμεταλλευθούμε. Τα 5 τμήματα θα λειτουργήσουν άμεσα με το επόμενο Μηχανογραφικό ενώ τα άλλα 2 την επόμενη χρονιά. Το ΕΚΠΑ επιθυμεί να επεκταθεί περιφερειακά και θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνει εκμετάλλευση όλων των εγκαταστάσεων, πιθανόν του Κριεζώτειου, του Αθλητικού Κέντρου Στενής και ίσως των σύγχρονων εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ. Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί όλοι οι Βουλευτές του Νομού εκ των οποίων δεν ήρθε κανείς. Οι κ.κ Πρατσόλης και Ακριώτης έστειλαν Επιστολή ότι δεν μπορούν να έρθουν λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων στη Βουλή Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπανός και εκπρόσωποι των φοιτητών. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την δημιουργία των ανωτέρω Τμημάτων και να ζητήσουμε να αυξηθούν και να εμπλουτισθούν καθώς και η Τεχνόπολη Εύριπος θα πρέπει να γίνει στο Δήμο μας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κος Μπουροδήμος Ιωάννης, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει βελτιωμένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την πρόταση του σχεδίου νόμου το οποίο σίγουρα επιδέχεται βελτιώσεων. Θα δείξει ο χρόνος αν τα προτεινόμενα από το ΕΚΠΑ 7 νέα τμήματα θα έχουν προοπτική γιατί δεν είναι κλασικά τμήματα. Δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με ελάχιστους Καθηγητές και Βοηθούς που υπάρχουν σήμερα. Πρέπει με την σημερινή μας απόφαση να διεκδικήσουμε περισσότερα τμήματα και φοιτητές. Μεγάλο ζήτημα αποτελεί και η μετάβαση των σημερινών φοιτητών. Να προτείνουμε το νέο τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΕΚΠΑ να δημιουργηθεί στο Δήμο μας για να μπορούν να εξομοιωθούν με προϋποθέσεις οι φοιτητές της Λογιστικής του σημερινού ΤΕΙ. Επίσης προτείνω να ζητήσουμε την δημιουργία και 8ου τμήματος που θα είναι Ενέργειας και Διαχείρισης φυσικών πόρων Το μέλος του Συμβουλίου κος Ηλιάδης, ανέφερε ότι το σχέδιο Νόμου θεωρώ ότι αποτελεί ταφόπλακα για την περιοχή μας και προτείνω να ζητήσουμε να παραμείνουν οι σχολές ως έχουν (σημερινό ΤΕΙ) και να ενισχυθούν και με άλλες Σχολές και να απαλειφθεί ο όρος που αναφέρεται για την λειτουργία της Τεχνόπολης ΕΥΡΙΠΟΣ ότι μπορεί να παραχωρούνται με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων-Μεσσαπίων δωρεάν η χρήση των δημοτικών ακινήτων γιατί διαφαίνεται μεταφορά τμημάτων και φοιτητών σε άλλο μέρος εκτός Ψαχνών. Το μέλος του Συμβουλίου κα Πύθουλα ανέφερε ότι αυτό το σχέδιο εξυπηρετεί τον καπιταλισμό και το κεφάλαιο και στρέφει τους φοιτητές και την έρευνα στους ιδιώτες. Ενώ εξέφρασε την ανησυχία της για το μέλλον του υπάρχοντος διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού και επισήμανε ότι το νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζει τις ανάγκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το απορρίπτουμε ως απαράδεκτο. Το μέλος του συμβουλίου κος Χασάνδρας ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είναι σε θετική εξέλιξη σε σχέση με τις προηγούμενες προτάσεις . Τα νέα τμήματα θεωρώ ότι θα πάνε στα αζήτητα και δεν θα προχωρήσουν Να διεκδικήσουμε την πρόταση του ΕΠΚΑ, ζητώντας περισσότερα τμήματα και φοιτητές. Τέλος η πρόταση να περιλαμβάνει την εγκατάσταση της Τεχνόπολις Εύριπος στα Ψαχνά, γιατί υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ΄΄ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις ΄΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1). Εκφράζει καταρχήν θετική άποψη για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου: ΄΄ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις ΄΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 2). Διατυπώνει τις κάτωθι παρατηρήσεις και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την τελική σύνταξη και ψήφιση του νόμου: α). Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη ίδρυσης συναφούς τμήματος για την πρόσβαση των φοιτητών των τμημάτων Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Αυτοματισμού στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, καθώς και η μη πρόβλεψη για πρόσβαση των αποφοίτων του τμήματος Λογιστικής σε συναφές τμήμα του ΕΚΠΑ. Κρίνουμε απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και για λόγους ισοδυναμίας και ισοπολιτείας, όπως δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων των τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού, σε αντίστοιχα τμήματα του ΕΜΠ ή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν προτείνουμε την ίδρυση Τμήματος Διαχείρισης Ενέργειας και φυσικών Πόρων (αντίστοιχο του Τμήματος που ιδρύεται στη Λάρισα) το οποίο έχει προταθεί ως διατμηματικό από το ΕΚΠΑ και να προβλεφθεί πρόσβαση σε αυτό των ανωτέρω πτυχιούχων. β). Για τους πτυχιούχους του τμήματος Λογιστικής να προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε συναφή τμήματα του ΕΚΠΑ (π.χ. Οικονομικό, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή η αυτόνομη λειτουργία τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατά τα πρότυπα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας γ). Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για οργάνωση προγράμματος διατμηματικών σπουδών σύμφωνα με την πρόταση ΕΚΠΑ. δ). Να υπάρξει δέσμευση για τον αριθμό των εισακτέων στα νέα τμήματα με ελάχιστο αριθμό 100 φοιτητών ανά τμήμα. ε). Να εξαντληθούν οι δυνατότητες οργάνωσης και λειτουργίας των νέων τμημάτων, προκειμένου να λειτουργήσουν όλα από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Στ). Να υπάρξει δέσμευση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των νεοϊδρυθέντων τμημάτων. 3). Δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων για την παραχώρηση των απαραίτητων κτιρίων και εγκαταστάσεων για την λειτουργία της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΥΡΙΠΟΣ», στην πόλη των Ψαχνών και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων. 4). Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κ. υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την συζήτηση και επίλυση των ανωτέρω θεμάτων. Τα μέλη του Συμβουλίου κ.κ Ηλιάδης Βασίλειος και Πύθουλα Γεωργία, μειοψήφησαν κατά της παρούσας απόφασης και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην τοποθέτηση τους και εμφανίζονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2018 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων - Μεσσαπίων Κοντογιάννης Δημήτριος (υπογραφή) (ακολουθούν υπογραφές) Ακριβές απόσπασμα Ψαχνά, 5 /10/2018 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων Κοντογιάννης Δημήτριος