• Τα μέχρι σήμερα Τμήματα που εκπαίδευαν αποκλειστικά Διαιτολόγους Διατροφολόγους στη Χώρα μας ήταν 4. Τα τμήματα Διατροφής και Διαιτολογίας των ΑΤΕΙ (Θεσσαλονίκη, Σητεία, Καρδίτσα) με χρονολογική σειρά ίδρυσης και το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Οι πρώτοι αμιγούς και αποκλειστικής εκπαίδευσης Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι προήλθαν από το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 4ετή διάρκεια εκπαίδευσης. Ακολούθησαν το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και μεταγενέστερα τα υπόλοιπα τμήματα των ΑΤΕΙ. Όλα τα τμήματα (ATEI KAI AEI) έχουν κατοχυρωμένα με ΠΔ επαγγελματικά δικαιώματα. Οι απόφοιτοί τους αναφέρονται στο ΠΔ 133/2014 με βάση το οποίο αποκτούν Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Τα πτυχία τους δε τυγχάνουν ισότιμης αναγνώρισης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τυγχάνουν της ίδιας επαγγελματικής ισοτιμίας στο εξωτερικό. Τα υπάρχοντα Τμήματα Διατροφής Διαιτολογίας έχουν ένα σαφή προσανατολισμό στο χώρο της Υγείας. Οι σπουδές, αλλά και το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης περιστρέφεται στο αντικείμενο της υγείας και της κλινικής κατάστασης του ανθρώπου. Η ένταξη του Τμήματος στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μια «συνέχεια» του εκτρωματικού «σχεδίου Αθηνά». Δυστυχώς στο σημείο αυτό θέλουμε να εκφράσουμε τις έντονες αντιρρήσεις μας για την ορθότητα της επιλογής ένταξης του Τμήματος Διατροφής Διαιτολογίας (αλλά και κάθε μελλοντικής αντίστοιχης ένταξης Τμημάτων ΤΕΙ) σε σχολές που ΔΕΝ ανήκουν στο κύκλο των επαγγελμάτων υγείας.