• Τα μέχρι σήμερα Τμήματα που εκπαίδευαν αποκλειστικά Διαιτολόγους Διατροφολόγους στη Χώρα μας ήταν 4. Τα τμήματα Διατροφής και Διαιτολογίας των ΑΤΕΙ (Θεσσαλονίκη, Σητεία, Καρδίτσα) με χρονολογική σειρά ίδρυσης και το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Οι πρώτοι αμιγούς και αποκλειστικής εκπαίδευσης Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι προήλθαν από το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 4ετή διάρκεια εκπαίδευσης. Ακολούθησαν το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και μεταγενέστερα τα υπόλοιπα τμήματα των ΑΤΕΙ. Όλα τα τμήματα έχουν κατοχυρωμένα με ΠΔ επαγγελματικά δικαιώματα. Οι απόφοιτοί τους αναφέρονται στο ΠΔ 133/2014 με βάση το οποίο αποκτούν Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Τα πτυχία τους δε τυγχάνουν ισότιμης αναγνώρισης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τυγχάνουν της ίδιας επαγγελματικής ισοτιμίας στο εξωτερικό. Με έντονη δυσφορία διαπιστώνουμε ότι η πάγια πολιτική πρακτική, ίδρυσης περιφερειακών τμημάτων σε κάθε πόλη διαιωνίζεται. Ένα νέο Τμήμα Διατροφής Διαιτολογίας έρχεται να προστεθεί στα υπάρχοντα τέσσερα (με το νέο ιδρυθέν τμήμα στα Τρίκαλα) Τμήματα Διατροφής Διαιτολογίας. Αναρωτιόμαστε πλέον ποιο το σκεπτικό και ποια η αναγκαιότητα ύπαρξής του και ποιες παραγωγικές ανάγκες υπαγορεύουν την ίδρυση ενός πέμπτου Τμήματος Διατροφής Διαιτολογίας. Ειδικά όταν είναι ορατός ο υπερπληθυσμός αποφοίτων Διαιτολόγων Διατροφολόγων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι επαγγελματικές προοπτικές έχουν μηδενιστεί στον Δημόσιο Τομέα. Επαναλαμβάνουμε ότι η πρακτική ίδρυσης και λειτουργίας τμημάτων Διατροφής και Διαιτολογίας εκτός του πλαισίου των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας δεν είναι συμβατή με τη φύση, το χαρακτήρα και το αντικείμενο των αποφοίτων.