• Σχόλιο του χρήστη 'Αννα Κ.' | 5 Οκτωβρίου 2018, 23:14

    Η άποψη που διατυπώθηκε στα σχόλια υπέρ της ένωσης του υπό ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας με τον τομέα Παιδαγωγικής ειναι επιστημονικά εντελώς αστήριχτη. Σε περίπτωση που επικρατήσει η ένωση των Παιδαγωγών με καποιο άλλο Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής, η ιδεώδης λύση, βάσει του γνωστικού αντικειμένου των Παιδαγωγών, είναι να υπαχθεί ο συγκεκριμένος τομέας στο κατεξοχήν καθηγητικό τμήμα, που είναι το τμήμα Φιλολογίας. Είναι απορίας άξιον γιατί οι υπερασπιστές των αιτημάτων του τομέα Παιδαγωγικής, οι οποίοι δεν αποκλείουν την ένωση αυτου του τομέα με άλλα τμηματα,δεν προκρίνουν την προαναφερθείσα λύση, αλλά αντ'αυτής αντιμάχονται κατ'ουσίαν την ύπαρξη ενός καθαρού τμήματος Φιλοσοφίας.