• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.θ.' | 6 Οκτωβρίου 2018, 06:58

    Η παρ. 1 του άρθρου 18 θα πρέπει κατά την άποψή μου να συμπληρωθεί όσον αφορά την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών και να συμπεριλαμβάνει την αναγκαία και άμεση τροποποίηση των Οργανισμών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των Διοικητικών Δομών των καταργούμενων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.