• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Λ.' | 6 Οκτωβρίου 2018, 10:26

    Αναφορικά με το άρθρο 12 του παρόντος παρακαλούμε να αντιμετωπισθούν εξίσου οι ενεργοί φοιτητές του ΦΠΨ ΕΚΠΑ και να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο. Έχουν ίσα δικαιώματα και δεν είναι δυνατό να αποκλεισθούμε μόνο για το έτος εισαγωγής τους. Επιπλέον, οι φοιτητές που εισήχθηκαν στο τμήμα το 2015 διαβεβαιώθηκαν ρητά από την Πρόεδρο του τμήματος, παρουσία φοιτητών και καθηγητών, ότι έτος τους θα βρίσκεται εντός του νόμου. Ζητούμε ίση ακαδημαϊκή αντιμετώπιση των παιδιών μας που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.