• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ' | 6 Οκτωβρίου 2018, 13:28

    Προτείνεται να τροποποιηθεί το εδάφιο του άρθρου 5, παρ. 5 που αφορά την εξέταση των αποφοίτων του Τμήματός μας για την ισοτίμηση του πτυχίου σε ΑΕΙ ως εξής : «οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, και των δύο Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων», ώστε να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των φοιτητών μας. Σε περίπτωση μη δημιουργίας Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στη Λάρισα, στο άρθρο 5, παράγραφος 5 να προστεθεί στο τέλος αυτής της παραγράφου η ακόλουθη διάταξη : «Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους στα αντίστοιχα τμήματα Τουριστικών σπουδών άλλων ΑΕΙ, που έχουν προκύψει από τη συνένωση, συγχώνευση ή κατάργηση ΤΕΙ, εφαρμόζοντας κατ΄ αντιστοιχία την ίδια διαδικασία στο ΑΕΙ υποδοχής, ώστε να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης».