• Σχόλιο του χρήστη 'Κορίνα' | 6 Οκτωβρίου 2018, 14:15

    Όλοι οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το ν+2 χρόνο φοίτησής τους τον Σεπτέμβριο του 2019 που θα εφαρμοστεί ο νόμος, πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογής των νέων τμημάτων, σύμφωνα με την κατεύθυνσή τους, με επιπλέον μαθηματα ώστε να πάρουν ένα πτυχίο με αντίκρισμα. Πρόκειται για τους φοιτητές με έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να ευνοούνται και κάποιοι να καταστρέφονται και το μόνο κριτήριο του Υπουργείου να είναι το έτος εισαγωγής. Εξάλλου, στον νόμο για το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το Υπουργείο νομοθέτησε διαφορετικά και έδωσε το δικαίωμα ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές που δεν είχαν ολοκληρώσει την φοίτησή τους να εγγραφούν στα νέα τμήματα του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Πόσο μάλλον οι φοιτητές που είναι ενεργοί αφού δεν έχει εξαντληθεί ο ν+2 χρόνος φοίτησης τους να αποκλείονται. Η παράγραφος 11 του νομοσχεδίου πρέπει να συμπεριλάβει και τους φοιτητές με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 και να μας δώσει το δικαίωμα να επιλέξουμε με επιπλέον μαθήματα, σύμφωνα με την κατεύθυνση μας, ένα από τα τρία τμήματα. Άλλως υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ συμφοιτητών αφού οι συμφοιτητές μας με έτη εισαγωγής 2016-2017 και εντεύθεν θα έχουν άλλα επαγγελματικά δικαιώματα απο εμάς. Θέλουμε και ζητούμε από το Υπουργείο να μας ακούσει και να διορθώσει αυτήν την αδικία.