• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα' | 6 Οκτωβρίου 2018, 14:38

    Το άρθρο 12 παρ. 11 και 12 αδικεί τους φοιτητές με έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16 διότι ενώ είμαστε ενεργοί φοιτητές αποκλειόμαστε και δεν μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα νέα τμήματα ή το τμήμα Ψυχολογίας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχουμε επιλέξει. Γιατί το Υπουργείο νομοθετεί κατ' αυτόν τον τρόπο, καταργεί το τμήμα και μας αναγκάζει να πάρουμε ένα πτυχίο χωρίς καμία αξία ενώ δίνει το δικαίωμα στους συμφοιτητές μας επόμενων ετών και στους πρωτοετείς Φ.Π.Ψ που δεν έχουν επιλέξει κατεύθυνση, να πάρουν άλλης αξίας πτυχίο. Αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ ενεργών φοιτητών, αφού οι εισαχθέντες τα έτη 2014-15 και 2015-16 δεν έχουν συμπληρώσει το ν+2 χρόνο σπουδών τους, είναι ακατανόητος και θίγει την αρχή της ισότητας.