• Σχόλιο του χρήστη 'Κυριάκος' | 6 Οκτωβρίου 2018, 17:51

    Κύριε Υπουργέ, Είμαι απόφοιτος του τομέα Παιδαγωγικής του ΦΠΨ και νυν υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής του μεταπτυχιακού Θεωρίας, Πράξης και Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, της κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής. Νιώθω ότι έχω χρέος πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω για το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών του ΦΠΨ και συγκεκριμένα της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής, η οποία με το άρθρο 12 αδικείται κατάφωρα. Πρώτα απ' όλα, ένας φοιτητής παιδαγωγικής κατεύθυνσης χρειάζεται να διαβάσει και να περάσει για το πτυχίο του 7 μαθήματα φιλοσοφίας, 8 παιδαγωγικής (κορμού) + 17 (κατεύθυνσης) και 8 ψυχολογίας. Τα μαθήματα αυτά του δίνουν την ακαδημαϊκή κι επαγγελματική υπόσταση που χρειάζεται, ώστε να αντιμετωπίσει με σεβασμό και πλήρες ενδιαφέρον τους μαθητές του στο μέλλον. Έπειτα, στο ΦΠΨ Αθηνών έχει την υποχρέωση να μελετήσει 8 αρχαίας ελληνικής φιλολογίας + 1 ως ελεύθερη επιλογή αν επιθυμεί, ώστε να έχει το γνωστικό υπόβαθρο να αντιμετωπίσει και να διδάξει την αρχαία ελληνική γλώσσα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ακόμη, έχει 1 υποχρεωτική λατινική φιλολογία + 1 ως υποχρεωτικό επιλεγόμενο, αν το επιθυμεί. Γλωσσολογίες, από την άλλη, έχει 3, Νεοελληνικές Φιλολογίες 2 + 1 ως υποχρεωτικό επιλεγόμενο και 3 Ιστορίες. Όλα τα παραπάνω κάνουν ολοφάνερο το γεγονός ότι οι φοιτητές του ΦΠΨ και ειδικά της κατεύθυνσης παιδαγωγικής δικαίως διεκδικούν και κατέχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΕ02. Ωστόσο, η μετονομασία του νέου τμήματος σε "Εκπαίδευση Ενηλίκων" όχι μόνο ακυρώνει την υπόσταση του τομέα Παιδαγωγικής, αλλά και αποτελεί μεγάλο πλήγμα στα επαγγελματικά δικαιώματα των μελλοντικών αποφοίτων του, μεταλλάσσοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΕ02 σε ΠΕ72. Είναι επιτακτική ανάγκη να διαφυλάξουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, καθώς και των μελλόντων συναδέλφων, κι επιζητούμε ένα τμήμα αντάξιο της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής του ΦΠΨ με την ονομασία "Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές", ώστε να ταιριάζει τόσο στο υπάρχον εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών, όσο και στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ και στα ορθώς διεκδικημένα επαγγελματικά δικαιώματα ΠΕ02.