• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 6 Οκτωβρίου 2018, 21:23

    Παρακαλούμε να αντιμετωπισθούν επί ίσοις όροις οι φοιτητές του ΦΠΨ ΕΚΠΑ και να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο. Οι φοιτητές αυτοί θα έπρεπε να έχουν τα ίδια δικαιώματα και δεν είναι δυνατό να αποκλείονται μόνο για το έτος εισαγωγής τους. Έχοντας τα ίδια μαθήματα με τις αντίστοιχες σχολές (ακόμα και τους ίδιους καθηγητές!) είναι παράλογο να μην τους δίνεται η δυνατότητα, περνώντας κάποια επιπλέον μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα, να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα με άτομα που διαθέτουν τις ίδιες ακριβώς γνώσεις. Ειδικά λόγω της διάσπασης του τμήματος η οποία υποβαθμίζει άμεσα την αξία του πτυχίου, θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι θέλουν, να μπορέσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο κάποιας σχολής αντίστοιχης της κατεύθυνσής τους έτσι ώστε να διαθέτουν τα αντίστοιχα δικαιώματα τα οποία αυτή τη στιγμή τους στερούνται.