• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Ε. (τ. Αντιπρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλίας)' | 6 Οκτωβρίου 2018, 21:36

    Στο Άρθρο 5, αλλά και σε ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου δεν γίνεται καμία αναφορά στους 1000 φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης της «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας». Μπορεί να υπονοείται, ότι και οι φοιτητές αυτοί θα ενταχθούν στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ωστόσο στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι οι φοιτητές της κατεύθυνσης της Διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, παρακολουθούν ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι μόνο κατά 50% ταυτόσημο με αυτό της κατεύθυνσης της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι φοιτητές της αντίστοιχης κατεύθυνσης των ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (και άλλων ιδρυμάτων που θα ακολουθήσουν στη διαδικασία συγχώνευσης) θα μπορούν να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη «Διοίκηση τουρισμού», με αντιστοίχιση μαθημάτων, όπως προβλέπεται (ήδη) στα αντίστοιχα Νομοσχέδια. Οι φοιτητές της Διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας θα είναι οι μοναδικοί πανελλαδικά που δεν θα έχουν τη δυνατότητα αυτή (διότι δεν θα υπάρχει αντίστοιχο τμήμα). Επίσης δεν θα έχουν τη δυνατότητα ούτε πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) να λάβουν, διότι θα τους λείπουν 20 μαθήματα αντιστοίχισης με το πρόγραμμα σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, πλέον των μαθημάτων που θα απαιτηθούν από όλους τους φοιτητές του τμήματος, για τη λήψη πανεπιστημιακού τίτλου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και της άδικης και άνισης μεταχείρισης των φοιτητών των τουριστικών στη Λάρισα, ιδανικό θα ήταν η δημιουργία ξεχωριστού τμήματος στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα, ώστε να ενταχθούν άμεσα και οι 1000 φοιτητές της κατεύθυνσης και έτσι να τους δοθεί η δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου. Μερική λύση στο πρόβλημα θα ήταν η ρητή πρόβλεψη στο Νόμο για δημιουργία ξεχωριστής κατεύθυνσης (σε προχωρημένο εξάμηνο) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με την ονομασία «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».