• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΠ' | 7 Οκτωβρίου 2018, 00:13

    Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι Καθηγητές Εφαρμογών των πρώην ΤΕΙ εντάσσονται στη βαθμίδα του Λέκτορα ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. Παράλληλα όμως στο ΠΘ υπηρετούν μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που ορίζονται από τη νομοθεσία όχι μόνο για θέση Λέκτορα αλλά πολλοί εξ’ αυτών και για θέση Επίκουρου. Στο νέο ΠΘ δηλαδή θα υπάρχει προσωπικό χαμηλότερων προσόντων το οποία θα είναι ιεραρχικά και μισθολογικά ανώτερο σε σύγκριση με προσωπικό υψηλότερων προσόντων. Προτείνεται επομένως για λόγους ισονομίας τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ να ενταχθούν στη βαθμίδα του Λέκτορα με δυνατότητα εξέλιξης στην βαθμίδα του Επίκουρου για όσους έχουν τα προσόντα που ορίζει η σχετική νομοθεσία