• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 7 Οκτωβρίου 2018, 03:19

    Το να μεταφέρονται κάποια τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην Αθήνα ενώ άλλα και συγκεκριμένα το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.στη Λάρισα, δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των φοιτητών. Τέτοιες εποχές φτώχειας και ανεργίας να οδηγείται ο φοιτητής με τόπο διαμονής την Αθήνα ακόμα πιο μακριά είναι αβάσταχτο.Υπάρχει και το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου θα ήταν μια δίκαιη λύση και δεν θα υπήρχε πρόβλημα με το πρόγραμμα Σπουδών.Έτσι κι αλλιώς η συγκεκριμένη σχολή δουλεύει πιο πολύ με ωρομίσθιους που έρχονται αργά , που αλλάζουν κάθε χρόνο και οι φοιτητές που κόβονται σε κάποια μαθήματα αναγκάζονται να μελετούν άλλη ύλη για τα ίδιο μαθήματα που είχαν παρακολουθήσει. Είναι λίγοι οι Μόνιμοι Καθηγητές.