• Σχόλιο του χρήστη 'Μάρκος' | 7 Οκτωβρίου 2018, 11:24

    Είναι εντυπωσιακό ότι στο ίδιο νομοσχέδιο στα άρθρα 5,11 και 17 τα οποία αναφέρονται στους φοιτητές των ΤΕΙ Λάρισας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου,αντιμετωπίζονται διαφορετικά αφού όλοι οι φοιτητές προωθούνται και εγγράφονται στα νέα τμήματα.Ο νομοθέτης έχει διαφορετική αντίληψη για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ;Αυτή η αδικία πρέπει να διορθωθεί και να αντιμετωπιστούν οι φοιτητές ΦΠΨ με τα ίδια κριτήρια ώστε να εξασφαλιστούν τα πτυχία μας.