• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνα' | 7 Οκτωβρίου 2018, 12:19

    Περί αναπλήρωσης στελεχών της εκπαίδευσης ο λόγος. Ειδικότερα αναφέρομαι στην αναπλήρωση των Διευθυντών Εκπαίδευσης από τους Προϊστάμενους Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Δε θα αναφερθώ στα σημαντικά προβλήματα που προκάλεσε η διάταξη αυτή στη Διοίκηση,παρότι θεωρήθηκε ήσσονος σημασίας εξ αρχής,και σε ποιες καταστάσεις οδήγησε γιατί θεωρώ ότι είναι γνωστά σε αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται. Το λογικό και αναμενόμενο θα ήταν η προτεινόμενη τροποποίηση να επιλύει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Με δεδομένο ότι οι Διευθυντές Σχολικών μονάδων εξαιρέθηκαν από την αναπλήρωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού με τον νέο οργανισμό (Π.Δ. 18/2018) οι σχολικές μονάδες θεωρούνται υπαγόμενες στη Διεύθυνση αλλά όχι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης, με ποιο σκεπτικό επανέρχονται; Αν εξαρχής υπήρχε αυτή η δυνατότητα , για ποιο λόγο εξαιρέθηκαν,στερώντας μάλιστα από το Διευθυντή Εκπαίδευσης τη δυνατότητα να προτείνει τον αναπληρωτή του με δεδομένο ότι ο/η Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι ένας και μοναδικός σε κάθε Διεύθυνση; Δικαίωμα που όλα τα άλλα στελέχη διατηρούν. Η αιτιολογική έκθεση του του ν. 4547/2018 δεν αναφέρει απολύτως τίποτε διαφωτιστικό. Το αναμενόμενο θα ήταν να ληφθούν υπόψη όλα τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη διάταξη περί αναπλήρωσης και η τροποποίηση να κινείται στη κατεύθυνση της επίλυσής τους. Άποψη μου είναι ότι θα δημιουργήσει νέα προβλήματα αφού για μια ακόμη φορά αντιμετωπίζεται ως ήσσονος σημασίας θέμα. Θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας αν αναλογιστεί κανείς σε ποιες αρμοδιότητες , καθήκοντα και πάνω απ΄ όλα ευθύνες, αναφερόμαστε. Ελπίζω αυτή τη φορά στην αιτιολογική έκθεση να δοθούν επαρκείς απαντήσεις, αν τελικά προταθεί με τη παρούσα διατύπωση.