• Σχόλιο του χρήστη 'Bασιλική' | 7 Οκτωβρίου 2018, 13:36

    Τι θα γίνει όσον αφορά τους φοιτητές Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για τους οποίους δεν επισημαίνεται ότι μπορούν να ενταχθούν μετέπειτα κάπου για τη λήψη πανεπιστημιακού τίτλου; Δεν θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα βιοϊατρικών επιστημών ώστε να λάβουν ισότιμο πτυχίο με τους απόφοιτους Ιατρικών Εργαστηρίων της Αθήνας;