• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ' | 7 Οκτωβρίου 2018, 13:55

    Μη ίδρυση Σχολής Τεχνολογιας (με 3 τμήματα) στη Λάρισα. Προβλέπεται 4‐ετής (το τμήμα της Δασολογίας, κλπ όμως 5‐ετές!) και θα καταντήσει ένα δευτεροκλασάτο πολυτεχνείο, με κινητοποιήσεις σε 3‐4 χρόνια για επαγγελματικά δικαιώματα, αναπαράγοντας την παθολογία των ΤΕΙ. Το ΤΕΕ θα μπλοκάρει την αναγνώριση, θα πρέπει τότε να γίνει 5‐ετής και να αναγνωριστεί ως πολυτεχνική, αλλά οι φοιτητές θα έχουν μπει σε 4ετές τμήμα με συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (και θα ζητάνε να μην κάνουν το επιπλέον έτος). Το θέμα θα σέρνεται για χρόνια με αντιδράσεις που τις φανταζόμαστε. Ας το αποφύγουμε από τώρα. Εάν και εφ'οσον τα Τμήματα αυτά κρίνονται αναγκαία (το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων θέλει μια σοβαρή συζήτηση εν σχέσει με την Πολυτεχνική και με τη Σχολή Θετικών Επιστημών της Λαμίας στην οποία θα μπορούσε επίσης να ενταχθεί ως 4-ετές). Σε κάθε περίπτωση όσα Τμήματα παραμείνουν θα πρέπει να γίνουν 5‐ετή και να ενταχθούν τα μεν 2 (ή 1)στην Πολυτεχνική Σχολή και το άλλο στη Γεωπονική (ανεξάρτητα από τη χωροθέτησή τους). Οι ενστάσεις των συναδέλφων αδυνατούν να συλλάβουν τη μακροπρόθεσμη σημασία του θέματος. Αντιστάθμισμα (ποιοτικό) σε αυτό θα είναι ο ρόλος των ΔΕΠ των αντίστοιχων Σχολών του ΠΘ στις Διοικούσες Επιτροπές και οι όροι οργανικής ένταξης των συναδέλφων του ΤΕΙ στους καθηγητές. Μια βασική αρχή είναι ότι κανένα τμήμα που συγγενεύει με 5-ετή τμήματα δεν μπορεί να είναι 4-ετές, π.χ. τα πολυτεχνικής φύσεως, νέα τμήμα(τα), εφ’όσον ιδρυθούν.