• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΏΣΤΑΣ' | 7 Οκτωβρίου 2018, 14:57

    Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ,στα άρθρα 5 και 11 προβλέπεται ότι όλοι οι φοιτητές των ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όλοι οι φοιτητές των ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στο ΕΚΠΑ αντίστοιχα. Αντίθετα στο άρθρο 12,που αφορά στους φοιτητές ΦΠΨ ,αυτοί διαχωρίζονται με βάση τα έτη εισαγωγής και αποκλείονται αυθαίρετα οι εισαχθέντες τα έτη 2014-2015 και 2015-2016 παρότι δεν έχουν ξεπεράσει το ν+2 χρόνο φοίτησής τους. Ζητούμε αυτή η αδικία να διορθωθεί και να ενταχθούν και αυτοί οι φοιτητές στα νέα Τμήματα ή στο Τμήμα Ψυχολογίας ,σύμφωνα με την κατεύθυνσή τους ακριβώς όπως οι συμφοιτητές τους με έτος εισαγωγής 2016-2017 άλλως παραβιάζεται η αρχή της ισότητας.