• Σχόλιο του χρήστη 'Γεωργία Μπουλμέτη' | 7 Οκτωβρίου 2018, 15:17

    Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4521/2 Μαρτίου 2018 το ΕΒΠ ΔΕ01 εντάσσεται στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλείεται θέση αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Ζητάμε να επανεξετάσετε το δικαίωμα εκλογής και μελών από το ΕΒΠ καθώς τα τελευταία χρόνια για το ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων, λειτουργικών κενών, τοποθετήσεων στα σχολεία πρωτοβαθμιας, δευτεροβάθμιας και στις ΣΜΕΑΕ για την υποστήριξη των μαθητών με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών και προβλημάτων. Συμφωνώ με τις θέσεις του αιρετού του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής, όπως διατυπώθηκαν στο σχόλιο του: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α. Αρμοδιότητες 1.Τα ΠΥΣΕΕΠ λειτουργούν σε επίπεδο περιφέρειας, όπως τα ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ για τους εκπαιδευτικούς. Προτείνεται λοιπόν να ονομασθούν ΑΠΥΣΕΕΠ και να συμπεριλάβουν στις αρμοδιότητες τους και όσες έχουν τα ανώτερα συμβούλια. 2. Οι αιρετοί εκπρόσωποι του ΕΕΠ-ΕΒΠ στα ΠΥΣΕΕΠ να συμμετέχουν με απόφαση του ΠΔΕ στα ανά ΔΕ Συμβούλια Επιλογής Στελεχών όταν αφορούν τοποθετήσεις διευθυντών η υποδιευθυντών σε ΣΜΕΑΕ. 3. Εν όψει του ενιαίου πίνακα τα ΠΥΣΕΕΠ επικυρώνουν και αναρτούν στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ τον πλήρη πίνακα λειτουργικών κενών ανά ειδικότητα,ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ η σχολικές μονάδες γενικής και αποστέλλουν αίτημα διάθεσης των ανάλογων πιστώσεων στην Κεντρική Υπηρεσία. Μετά την διάθεση των πιστώσεων καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν την προτίμηση τους για τα κενά στις δομές ΕΑΕ της ΠΔΕ, οι οποίες τα διαβιβάζουν στην ΚΥ για να γίνει η επεξεργασία και οι τοποθετήσεις ανά Δ/νση Εκπαίδευσης και θέση 4. Τα ΠΥΣΕΕΠ γνωμοδοτούν για την επέκταση καθηκόντων ή διάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την έκφραση γνώμης του εργαζόμενου που τον αφορά και την σύμφωνη γνώμη των διευθυντών ότι καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών των σχολικών μονάδων η ΚΕΔΔΥ της αρχικής τοποθέτησης. 5. Γνωμοδοτούν για την αναγνώριση της προυπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, για την συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης και για την αναγνώριση της εκπαιδευτικής προυπηρεσίας μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ. Β. Συγκρότηση2.Σχετικά με την συγκρότηση των ΠΥΣΕΕΠ είναι ανάγκη αυτή να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για το ΕΕΠ-ΕΒΠ. Γι αυτό προτείνεται να εκλέγονται 2 αιρετά μέλη , 1 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ. Ο Πρόεδρος να είναι Δ/ντής εκπαίδευσης με εμπειρία η ειδίκευση στην ΕΑΕ, ο Αντιπρόεδρος στέλεχος εκπαίδευσης μέλος ΕΕΠ η μέλος ΕΕΠ με βαθμό Α και να συμμετέχει 1 μέλος Σύμβουλος ΕΕΠ η μέχρι την εκλογή του στέλεχος εκπαίδευσης μέλος ΕΕΠ η μέλος ΕΕΠ με βαθμό Α Γ. Διαδικασία εκλογής αιρετών μελών1. Όσον αφορά την διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων του ΕΕΠ-ΕΒΠ, να έχουν ισότιμα δικαίωμα εκλογής μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ. Να εκλέγεται αρχικά 1 μέλος ΕΕΠ και 1 μέλος ΕΒΠ. Να εξετασθεί η δυνατότητα εκλογής και αναπληρωτών ως αιρετών.2. Να μην κλείνει ο κατάλογος ψηφοφόρων πριν την ολοκλήρωση του 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.3. Να επιλυθεί το θέμα της ψήφου στις απομακρυσμένες περιοχές με ηλεκτρονική ψηφοφορία