• Σχόλιο του χρήστη 'Ευαγγελία' | 7 Οκτωβρίου 2018, 16:54

    Υποστηρίζω την ίση μεταχείριση όλων των φοιτητών μέσα από όλες τις μεταβατικές διατάξεις ανεξάρτητα σε ποιο άρθρο υπάγεται η αλλαγή. Το έτος εισαγωγής λέει πολύ λίγα. Η κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής και τα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει είναι πιο σημαντικά. Επίσης, το δικαίωμα επιλογής θα πρέπει να το έχει ο εν ενεργεία φοιτητής που θίγεται ενώ φοιτά σε ένα τμήμα που καταργείται και δεν το γνώριζε όταν επέλεξε τη σχολή του ανεξάρτητα από το έτος. Ίσως να χρειάζεται να πάρει επιπλέον μαθήματα αν επιλέξει μια κατεύθυνση έτσι ώστε να είναι ισότιμος με τους φοιτητές του τμήματος Ψυχολογίας για παράδειγμα αλλά πάνω από όλα θα πρέπει να έχει ίση και δίκαιη μεταχείριση!!!