• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαναστασης Ιωαννης' | 7 Οκτωβρίου 2018, 18:25

    Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 προβλέπεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να ζητήσουν, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους, να ενταχθούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αντίστοιχη μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει και για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. και να τους δοθεί η δυνατότητα ένταξης στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. Οι γνώσεις των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχουν πολύ μεγάλη επικάλυψη με το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. Επίσης, οι περισσότεροι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δουλεύουν στο αντικείμενο των Τεχνολογιών ψηφιακής Βιομηχανίας. Οι φοιτητές του Τμήματος Αυτοματισμού είναι σωστό να μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν και επομένως πρέπει να ενταχθούν στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του ΕΚΠΑ.