• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 7 Οκτωβρίου 2018, 20:44

    Η μεγαλύτερη αδικία που υπάρχει στο συγκεκριμένο Άρθρο του Σχεδίου Νόμου είναι η μετεξέλιξη του Τομέα Παιδαγωγικής σε Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τα συλλογικά του όργανα ψήφισε τη δημιουργία Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές που ανταποκρίνεται στο αντικείμενο του Τομέα, στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του, στις έδρες των μελών ΔΕΠ του και στα κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα των πτυχιούχων του. Διορθώστε, παρακαλώ, την αδικία αυτή. Ένα νέο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές θα συνεχίσει το ήδη σπουδαίο έργο του Τομέα Παιδαγωγικής και θα συμβάλει στην άρτια προετοιμασία των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η κοινωνία μας επιθυμεί επιστήμονες παιδαγωγούς για τη σωστή μόρφωση των νέων.