• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. Λέκκας' | 7 Οκτωβρίου 2018, 21:11

    Στα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που καταργούνται, καθώς και στα ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων που καταργήθηκαν λίγους μήνες νωρίτερα, υπήρξαν περίπου 7500 εισακτέοι το καλοκαίρι του 2018. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που εισήχθησαν στα ανωτέρω αυτά ιδρύματα ήταν περίπου 1600. Με την κατάργηση των 4 αυτών ΤΕΙ χάνονται αυτές οι 1600 θέσεις εισακτέων που δίνονταν στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, ενώ θα τους αποδοθούν μόνο περί τις 375 θέσεις από τα νέα τμήματα ΑΕΙ στα οποία θα ενσωματωθούν τα ανωτέρω καταργημένα τμήματα ΤΕΙ (το 5% των 7500 θέσεων). Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι θα υπάρξει μια μεγάλη μείωση άνω των 1200 θέσεων εισακτέων από ΕΠΑΛ στα ανωτέρω τμήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντισταθμιστεί η μείωση αυτή με κατάλληλη αύξηση του υφιστάμενου ποσοστού εισαγωγής του 5% των αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ. Αυτή η αύξηση της ποσόστωσης των εισακτέων στα ΑΕΙ από ΕΠΑΛ πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό των περίπου 1200 θέσεων που θα χαθούν στο μηχανογραφικό της επόμενης χρονιάς για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Πρόκειται για μια δίκαιη τροποποίηση ώστε με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο να διατηρήσει τις ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά των ΕΠΑΛ να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και δε θα τα αιφνιδιάσει αρνητικά. Εάν το Υπουργείο δεν κάνει αυτή την τροποποίηση τότε μειώνει δραστικά τις θέσεις εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που δίνονται στους μαθητές των ΕΠΑΛ και κάνει την πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρακτικά αρκετά πιο δύσκολη. Εξάλλου αντίστοιχη τροποποίηση είχε γίνει και με την κατάργηση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.