• Σχόλιο του χρήστη 'Ευανθία' | 7 Οκτωβρίου 2018, 21:27

    Επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η διαβούλευση έχει ως στόχο να ακούσει ο Υπουργός τις προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας καταθέτω την παρακάτω πρόταση η οποία πιστεύω ότι καλύπτει μια κατηγορία εργαζομένων (ΕΒΠ),στην οποία έχει στερηθεί το δικαίωμα της εξέλιξης, παρόλο που προσφέρει τεράστιο και δύσκολο έργο στα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. 1ον. Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται καμία αναφορά για αναβάθμιση του κλάδου ΕΒΠ σε ΤΕ01, αλλά ούτε για μέτρα βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών για τα μέλη ΕΒΠ, τα οποία αποτελούν μέρος του ενεργού εκπαιδευτικού δυναμικού της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, επομένως, αποτελεί άνιση και άδικη μεταχείριση των μελών ΕΒΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την ισότιμη αντιμετώπιση του ΕΒΠ απαιτείται η ένταξή του στον κλάδο ΤΕ01 για να έχει την ίδια δυνατότητα εξέλιξης, εφόσον κατέχει τα ίδια τυπικά προσόντα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα δημιουργήσει, κατά την εκτίμησή μου, ισονομία και ισοπολιτεία. 2ον. Η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή μέχρι σήμερα ορίζεται από την διοίκηση και δεν εκλέγεται. Για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης θα ήταν σημαντικό να τροποποιηθεί ο σχετικός νόμος εκλογής αιρετών, στο προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, και να δοθεί και στο ΕΒΠ το δικαίωμα να εκπροσωπείται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια από αιρετό εκπρόσωπό του. Ζητάμε η θέση του (ορισμένου) εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ