• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΤΕΜΙΣ' | 7 Οκτωβρίου 2018, 21:49

    Το υπουργείο να εντάξει στο νομοσχέδιο και τους φοιτητές των ετών 2014-2015 και 2016-2016 της κατεύθυνσης ψυχολογίας γιατί είναι φοιτητές της ίδιας σχολής και της ίδιας βαθμίδας με τους συμφοιτητές τους που αναφέρονται στις παραγράφους 11/12. Αυτή η διάκριση αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας. Επίσης αντιβαίνει στο νόμο 4521 με ημερομηνία 2/3/2018για την ίδρυση ΠΑΔΑ όπου όλοι οι ενεργοί φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στα νέα τμήματα