• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 7 Οκτωβρίου 2018, 22:34

    Μετονομασία της «Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε «Σχολή Επιστημών Αθλητισμού, Φυσικής Αγωγής, Διατροφής & Διαιτολογίας». Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα χορήγησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) στο άθλημα στο οποίο ειδικεύτηκαν στο ΤΕΦΑΑ. Είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην ονομασία της σχολής ο όρος «Αθλητισμού» εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία των απόφοιτων βρίσκει εργασία στον χώρο του αθλητισμού χρησιμοποιώντας την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της ΓΓΑ.