• Σχόλιο του χρήστη 'Έλλη' | 7 Οκτωβρίου 2018, 23:01

    Το κενό που θα αφήσει ο τομέας Παιδαγωγικής πώς θα καλυφθεί; Το νέο τμήμα, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θα προσφέρει όλη αυτή την κατάρτιση γύρω από την εκπαίδευση των ανηλίκων μαθητών, που προσέφερε τόσα χρόνια σε τόσους φοιτητές (και άλλων τμημάτων) ο τομέας Παιδαγωγικής; Ποιο τμήμα θα φροντίζει για την παιδαγωγική επάρκεια και την πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Η εκπαίδευση ενηλίκων δεν θα μπορούσε να είναι κατεύθυνση ή τομέας ενός ευρύτερου τμήματος; Η παιδαγωγική θα εξαφανιστεί, έτσι απλά;