• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΓΕΛΙΚΗ' | 8 Οκτωβρίου 2018, 00:01

    Πρώτη φορά σε νομοσχέδιο άρθρα που αφορούν το μέλλον των φοιτητών είναι εντελώς αντίθετα.Πρόκειται για τα άρθρα 5 και 11 αφενός που επιτρέπουν σε όλους τους φοιτητές ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας να ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΕΚΠΑ αντίστοιχα και αφετέρου το άρθρο 12 που αφορά τους φοιτητές ΦΠΨ.Εδώ ο νομοθέτης ξεχωρίζει αυθαίρετα τους φοιτητές αποκλείοντας όσους εισήχθησαν τα έτη 2014-2015 και 2015-2016 από τα νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας και καταδικάζοντας τους να πάρουν ένα πτυχίο από ένα καταργημένο Τμήμα,Ανεξήγητο,αυθαίρετο και άδικο.