• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία' | 8 Οκτωβρίου 2018, 01:06

    Οι φοιτητές ΦΠΨ με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 διαμαρτύρονται γιατί με το άρθρο 12 αποκλείονται και δεν εντάσσονται στα νέα τμήματα ή στο τμήμα Ψυχολογίας ανάλογα με την κατεύθυνση τους. Είμαστε ενεργοί φοιτητές ,δεν έχουμε ξεπεράσει το ν+2 χρόνο φοίτησής μας και παρότι στο ίδιο νομοσχέδιο στα άρθρα 5 και 11 προβλέπεται η απορρόφηση όλων των φοιτητών ΤΕΙ στα νέα τμήματα ΑΕΙ εμείς που είμαστε στην ίδια βαθμίδα και στην ίδια Σχολή αδικούμαστε. Παρακαλούμε την Πολιτεία να δει τις διαστάσεις του θέματος και ναα μην μας αδικήσει.