• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Κουτεντάκης' | 8 Οκτωβρίου 2018, 01:28

    Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θ) Φυσικοθεραπείας με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας Η παραπάνω πρόταση είναι άστοχη και στερείται επιστημονικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, 1. Προγράμματα Σπουδών και Ερευνητικό Έργο Ελάχιστη έως και μηδενική είναι η συνάφεια μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας και Κτηνιατρικής, Βιοχημείας, ακόμα και της Ιατρικής, που σήμερα απαρτίζουν τη Σχολή Υγείας του ΠΘ. Αντίθετα, η συνάφεια με τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΦΑΑ είναι μεγάλη με το ποσοστό των κοινών μαθημάτων να ξεπερνά το 40%. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι ένας μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων ΤΕΦΑΑ έχει ήδη απονεμηθεί σε απόφοιτους Φυσικοθεραπείας. Το ΤΕΦΑΑ του ΠΘ προσφέρει το μεταπτυχιακό «Άσκηση & Υγεία» από το 2004 και ισότιμα συμμετέχει στο μεταπτυχιακό «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία & Αποκατάσταση» της Ιατρικής του ΠΘ. Επιπλέον, το προσωπικό του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ έχει με επιτυχία διεκδικήσει πολλά εθνικά και διεθνή προγράμματα σε θέματα υγείας και ποιότητας ζωής, με μεγάλο μέρος του παραγόμενου έργου να έχει υιοθετηθεί από διεθνείς φορείς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα Υπουργεία Υγείας Αμερικής, Αυστραλίας και Σκωτίας. 2. Διεθνείς Πρακτικές Η δημιουργία Σχολής όπου θα συμβιώνουν ΤΕΦΑΑ και Φυσικοθεραπεία ουδόλως αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Έτσι, πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν ήδη κάνει το αυτονόητο: School of Sport, Exercise & Rehabilitation Sciences, Birmingham University, UK School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, UCD, Dublin, Ireland School of Physiotherapy and Exercise Science, Curtin University, Australia School of Health (Physiotherapy) and Sport, Universitat de Barcelona, Spain Συμπερασματικά και σύμφωνα με την παραπάνω σύντομη ανάλυση, α) ελάχιστη είναι η συνάφεια μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας και Κτηνιατρικής, Βιοχημείας και της Ιατρικής που σήμερα απαρτίζουν τη Σχολή Υγείας του ΠΘ, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος της απομόνωσης, β) τα προγράμματα σπουδών του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ και της Φυσικοθεραπείας του εν λόγω ΤΕΙ έχουν υψηλή συνάφεια και συγγενείς στόχους, και γ) λόγω της προαναφερόμενης συνάφειας-συγγένειας, η συνύπαρξη των δύο Τμημάτων, μαζί με το νέο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, σε μία νέα, καινοτόμο και μοναδική στην Ελλάδα Σχολή, είναι ακαδημαϊκά ενδεδειγμένη, σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές, και θα συμβάλει θετικά στην περαιτέρω ακαδημαϊκή ανάπτυξη της Φυσικοθεραπείας στη Στερεά Ελλάδα.