• Σχόλιο του χρήστη 'Γ. Σταμπουλής' | 8 Οκτωβρίου 2018, 01:06

    Προτείνω τα εξής: Παράγραφος 1. Τα προτεινόμενα Τμήματα της προτεινόμενης Σχολής Τεχνολογίας, έχουν ασαφές πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων σε ένα ήδη προβληματικό τοπίο. Τυχόν αλλαγές δεν θα είναι εύκολες σε μεταγενέστερο χρόνο, ειδικά αν θα προβλέπουν αύξηση των ετών σπουδών. Συνεπώς σε αυτή την πρώτη φάση τα ι) Ενέργειας και Περιβάλλοντος με έδρα την πόλη της Λάρισας, και ια) Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα την πόλη της Λάρισας, μπορούν να ενταχθούν στην Πολυτεχνική Σχολή ως Πενταετή Τμήματα όπως συμβαίνει με τα αντίστοιχα στο Πολυτεχνείο Κρήτης και την Πολυτεχνική της Πάτρας. Ιδανικά το πρώτο θα μπορούσε να "σπάσει" σε δύο Τμήματα (Μηχανικών Ενεργειακών Συστημάτων και Μηχανικών Περιβάλλοντος και φυσικών Πόρων) το Τμήμα ιγ) Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, με τη σχετικά ιδιότυπη ταυτότητά του, μπορεί να ενταχθεί στη Γεωπονική Σχολή ως 5ετές. Αποφεύγονται έτσι πολύ πιθανά προβλήματα στο προσεχές μέλλον. Στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (όπως προτείνω να ονομάζεται) να ιδρυθούν επίσης τα εξής Τμήματα: 1. Τουριστικών Σπουδών, με έδρα το Βόλο. Πέρα από την ταυτότητα της περιοχής, υπάρχουν ισχυρά ακαδημαϊκά επιχειρήματα: συνάφεια και συναφής ερευνητική δραστηριότητα στα Τμήματα ΜΧΠΠΑ,Οικονομικών, Αρχιτεκτόνων και ΙΑΚΑ, εστίαση στις Σπουδές Τουρισμού και όχι στα Τουριστικά Επαγγέλματα ή στενά στις τουριστικές μονάδες κοκ. 2. Τμήμα Διοίκησης και Τεχνολογίας, αντίστοιχο του ΟΠΑ, που θα αξιοποιεί συνέργειες με το Οικονομικό, την Πολυτεχνική και τη Γεωπονική και θα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ενδιαφέρον και έφεση στην τεχνολογία και τις επιστήμες, αλλά προτιμούν να δώσουν προτεραιότητα ή να τις συνδυάσουν με τις διοικητικές επιστήμες. Παράγραφος 7 (για να είναι σαφές) Σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1, με εξαίρεση τα Γενικά Τμήματα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π., πλέον των καθηγητών που θα μετακινηθούν σε αυτά από τα Γενικά Τμήματα σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο (4).