• Σχόλιο του χρήστη 'Άγγελος Δ.' | 8 Οκτωβρίου 2018, 04:33

    Τι θα προσφέρει ένα νέο τμήμα Φιλοσοφίας στην Αθήνα; Τι προσέφερε το αυτόνομο τμήμα Φιλοσοφίας στην Πάτρα; Στην Πάτρα ξεχάσατε ότι το τμήμα ξεκίνησε ως μη φιλολογικό και στην πορεία λόγω τεράστιας ανεργίας και καμίας επαγγελματικής αποκατάστασης εντάχθηκε στους φιλολόγους πε02; Οι αναφορές στον Σωκράτη, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη δείχνουν γραφικότητα παρά επιστημονική επιχειρηματολογία. Αντίθετα ο Τομέας Παιδαγωγικής έχει προσφέρει τα μέγιστα στην εκπαίδευση των φιλολόγων και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας. Δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί σε Εκπαίδευση Ενηλίκων! Είναι απαραίτητο ένα δυναμικό τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστ. Σπουδές. Το υπουργείο είναι υπεύθυνο για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία εκπαιδευτικών και όχι την ελλιπέστερη μόρφωσή τους. Η αλλαγή αυτή που δεν συνάδει με τις αποφάσεις Κοσμητείας-Συγκλήτου ΕΚΠΑ μόνο πίσω μας πηγαίνει, όχι μπροστά. Είδαμε να αναβαθμίζονται ΤΕΙ σε πανεπιστημιακά τμήματα (Παν. Δυτικής Αττικής) και βλέπουμε να γίνεται απόπειρα να περιοριστεί ένας τόσο σημαντικός πανεπιστημιακός τομέας Παιδαγωγικής! Αντίφαση... Αναθεωρήστε.