• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων' | 8 Οκτωβρίου 2018, 07:59

    Αξιότιμε Υπουργέ, κύριε Κ. Γαβρόγλου, Με το παρόν σχόλιό μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την εντονότατη διαμαρτυρία μας για τη διαφαινόμενη κατάργηση του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και ταυτόχρονα τη διαχρονική υποστήριξή μας στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας. Το Τμήμα των Ιατρικών Εργαστηρίων είναι από τα παλαιότερα τμήματα του ΤΕΙ-Λάρισας, νυν ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας και ιδρύθηκε το 1970 με την ίδρυση των ΚΑΤΕ (Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως), (ν.δ. 652 (ΦΕΚ 180/Α’/1970). Η Σχολή ονομάστηκε τότε ως: Ανωτέρα Σχολή Παραϊατρικών Επαγγελμάτων και το τμήμα ως: Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Λάρισας, εφαρμόζει νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, διάρκειας οκτώ εξαμήνων, με σύνολο 240 διδακτικών μονάδων (240 ECTS πανευρωπαϊκώς αναγνωρισμένων). Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ιδιαίτερα τα ακόλουθα: -Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας είναι πλήρως αναγνωρισμένο και καταξιωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική και είναι ισότιμο με τα Τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών και Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών (Biomedical Sciences/Biomedical Laboratory Sciences) και Ιατρικών Εργαστηρίων (Medical Laboratories) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής αντίστοιχα. - Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι πλήρως εναρμονισμένο με το αντίστοιχο πρόγραμμα επιπέδου B.Sc, που χορηγείται από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. - Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας, είναι αναγνωρισμένα από το 1996, [Προεδρικό Διάταγμα Υπ. αριθμ. 163/1996, Αριθμός ΦΕΚ 118, τεύχος Α΄, http://petie.gr/images/stories/Petie_files/epagelmatika_dikaiomata_tie.pdf] ισότιμα και εναρμονιζόμενα με αυτά των Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων του εξωτερικού (Biomedical Scientist/Biomedical Laboratory Scientist) και με πρόσφατα καθορισμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων που επιτρέπει πλήρως την εξάσκηση των υπηρεσιών τους βάσει των ανωτέρω επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 20/2017, που εκδόθηκε στις 20-3-2017), http://www.petie.gr/images/adeia_askisis_epaggelmatos_PD_20_2017.pdf - Τα τελευταία χρόνια η βάση εισαγωγής των μαθητών της Γ’ Λυκείου στο ανωτέρω Τμήμα μέσω πανελλαδικών εξετάσεων είχε μία διαρκώς ανοδική τάση, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη ζήτηση και απήχηση που έχει το Τμήμα και η ανωτέρω ειδικότητα πανελλαδικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα συνολικά μόρια εισαγωγής του τελευταίου εισακτέου στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισας ήταν: 14.702 και του πρώτου εισακτέου φοιτητή: 17.484 για το ακαδημαϊκό έτος: 2017-2018 που διανύσαμε και είναι από τα πρώτα Τμήματα σε βάση εισαγωγής σε όλο το ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας, υπερβαίνοντας διάφορα άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα πανελλαδικώς. - Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ-Λάρισας με το νέο-εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών του κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα της ανώτατης εκπαίδευσης, του αντίστοιχου επιστημονικού αντικειμένου έχει περάσει επιτυχώς εξωτερική αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο link: https://www.adip.gr/external/TEILarissa_MedicalLab_2012.pdf - Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι το ανωτέρω Τμήμα συμμετέχει επιτυχώς σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, Erasmus+ κλπ., πλήρως αναγνωρισμένο και στην πράξη, ως ισότιμο με πολλά αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Τμήματα. - Επιπλέον, η ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36/ΕΚ που ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία [Άρθρο 1 - Προεδρικό Διάταγμα 51/2017 - Ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/55/ΕΕ που τροποποιεί την οδηγία 2005/36/ΕΚ (άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ)], (σχετικά με την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα), έδωσε τη δυνατότητα στους αποφοίτους των τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων να μεταναστεύσουν και να αναζητήσουν εργασία αναγνωριζόμενοι ισότιμα με τους ευρωπαίους αποφοίτους ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή εκπονώντας διδακτορικές διατριβές σε πανεπιστήμια της Ε.Ε. Η Ελλάδα, δια της θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010, ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Με τον τρόπο αυτό επήλθε, πλήρης προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων διαφόρων κατηγοριών επαγγελματιών, μεταξύ, δε, αυτών και των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, πτυχιούχων ΤΕΙ, γι’ αυτό και η διαφαινόμενη κατάργηση του ανωτέρω Τμήματος στη Λάρισα, θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στους αποφοίτους-συναδέλφους μας στην αναζήτηση εργασίας και θα αντίκειται στην εφαρμογή της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης. - Η επιστημονική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ύπαρξης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στον τριτοβάθμιο χώρο εκπαίδευσης, δόθηκε αναλυτικά με άρθρο του Καθηγητή κ. Χρήστου Ζηλίδη, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στην ηλεκτρονική εφημερίδα ESOS (https://www.esos.gr/tags/hristos-zilidis). Κάθε καλόπιστος, διαβάζοντας το εν λόγω άρθρο, αλλά και άλλων εξαίρετων επιστημόνων στον χώρο (https://www.esos.gr/arthra/54909/oi-apofoitoi-toy-tmimatos-tehnologias-iatrikon-ergastirion-ergazontai-simera-isaxia-se), μπορεί να αντιληφθεί αβίαστα ότι η ενέργεια κλεισίματος του τμήματος είναι μία επιστημονικά ατεκμηρίωτη ενέργεια που υποβαθμίζει αντί να αναβαθμίζει τον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και φυσικά μόνο τεράστια προβλήματα θα δημιουργήσει αφήνοντας κενό τον εν λόγω χώρο. - Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει υπεύθυνα τι θα γίνει με τη στελέχωση του εργαστηριακού τομέα όλων των δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας με αυτήν την κατηγορία εξειδικευμένων υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιστημόνων, δηλ. των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της Υγείας, που διαρκώς αναπτύσσεται και διαρκώς οι απαιτήσεις και οι παροχές υγείας όλο και αυξάνονται;;; Τι θα γίνει με τα 4.000 περίπου ιδιωτικά διαγνωστικά ιατρεία σε όλη την Ελλάδα και τα 500 περίπου βιοαναλυτικά εργαστήρια, που είναι αρμόδια για τον ποιοτικό έλεγχο των υδάτων, των λυμάτων και των τροφίμων, με την επιδιωκόμενη κατάργηση αυτής της ιδιαίτερα αξιόλογης και απολύτως χρήσιμης και επιβεβλημένης ειδικότητας στον Τομέα της Υγείας στη χώρα μας;; - Με βάση το σύστημα ποιότητας ΙSO 9001:2015 που πλέον είναι το διεθνές πρότυπο ποιότητας, καθώς επίσης και από το πιο εξειδικευμένο πρότυπο 15189:2007, στο οποίο περιγράφεται και επεξηγείται ο ρόλος του τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων, οι εργασίες που κάνει και πως βάση του ακαδημαϊκού του επιπέδου συμβάλλει στην πραγμάτωση ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου και παραδίδει στον κλινικό ιατρό εργαστηριακά αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας, κατάλληλα να τον οδηγήσουν στο σωστό θεραπευτικό πρωτόκολλο. Ποιος άλλος εξειδικευμένος και καταλληλότερος επιστήμονας λοιπόν, θα υποκαταστήσει τους Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων στην εξαγωγή και στη διαφύλαξη ποιοτικών αποτελεσμάτων προς τον Εργαστηριακό και τον Κλινικό Ιατρό;; - Γιατί καταργείτε ένα καταξιωμένο Τμήμα στην τοπική κοινωνία της Λάρισας και στην ανώτατη εκπαίδευση γενικότερα που μόλις πρόσφατα μετεγκαταστάθηκε σε ένα νέο υπερσύγχρονο κτίριο Σχολής Επιστημών Υγείας, με την αντίστοιχη αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή, γεγονός που αναβαθμίζει τις ήδη υψηλού επιπέδου σπουδές του Τμήματος. Ποια η σκοπιμότητα όλα αυτά να μην αξιολογούνται και να καταστούν ανώφελα;; Γιατί όλο αυτό το τεράστιο κόστος και ο τεράστιος κόπος να πηγαίνουν χαμένα;; Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αποδεικνύεται με τον πλέον εύλογο και τεκμηριωμένο τρόπο η αναγκαιότητα συνέχισης και αναβάθμισης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας και προς τούτο παρακαλούμε θερμά τη Σύγκλητο του ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προάσπιση του Τμήματος. Ως Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδος και ως Περιφερειακός Σύλλογος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Μακεδονίας-Θράκης, δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι συντασσόμαστε πλήρως με τη διατήρηση του ανωτέρω Τμήματος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κάτι το οποίο θα διαφυλάξουμε με κάθε πρόσφορο μέσο, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας. Γι’ αυτό και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και τον αξιότιμο Υπουργό να επανεξετάσει άμεσα αυτόν τον άδικο και επιστημονικά ατεκμηρίωτο σχεδιασμό κατάργησης, του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στη Λάρισα!!! Τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας, Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδος Περιφερειακός Σύλλογος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Μακεδονίας-Θράκης