• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης Τ.' | 8 Οκτωβρίου 2018, 08:58

    Η ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας είναι άστοχη, λόγω της μικρής συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με τα υπόλοιπα Τμήματα (Κτηνιατρικής, Βιοχημείας, Ιατρικής) της εν λόγω Σχολής, με κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων (απομόνωση) στη λειτουργία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Αντίθετα, η συνάφεια των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με τα αντίστοιχα του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ είναι μεγάλη (κοινά μαθήματα περίπου 40%), κάτι που φαίνεται κι από τον μεγάλο αριθμό πτυχιούχων φυσικοθεραπείας που εντάσσονται στους κύκλους μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ, με εκπόνηση διατριβών στους τομείς της υγείας, αποκατάστασης και ποιότητας ζωής. Με βάση την παραπάνω συνάφεια και τη διεθνή ακαδημαϊκή πραγματικότητα, η συνύπαρξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και του ΤΕΦΑΑ (μαζί και με το ήδη προτεινόμενο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας) σε μια ενιαία Σχολή είναι η πλέον ενδεδειγμένη και θα συμβάλει θετικά στη συνεργασία και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παραπάνω Τμημάτων.