• Σχόλιο του χρήστη 'Κυριάκος' | 8 Οκτωβρίου 2018, 08:50

    Κύριε Υπουργέ, Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής του ΦΠΨ Αθηνών σε μια ύστατη προσπάθεια να τροποποιήσετε το παρόν Νομοσχέδιο αιτούμαστε να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας για το νέο Τμήμα που θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη του Τομέα Παιδαγωγικής και να υιοθετήσετε τις προτάσεις των πανεπιστημιακών μας, ιδρύοντας Τμήμα με την ονομασία «Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές», ώστε να μη συρρικνωθεί το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και να μη χαθούν τα κεκτημένα επαγγελματικά δικαιώματα (Φιλολόγου ΠΕ02).